• Succesvol Samenwerken

Wanneer is mijn programma Succesvol Samenwerken geschikt voor jouw team?

  • Wanneer de sfeer in jouw team niet optimaal is
  • De mensen binnen jouw team elkaar vaak niet goed begrijpen
  • Je ervaart de bekende ‘ruis’ op de lijn
  • Er is regelmatig sprake van miscommunicatie
  • Je hebt te maken met issues binnen het team
  • Men ervaart een hoge werkdruk
  • Je hebt het gevoel dat het talent binnen jouw team nog niet optimaal benut wordt
  • Er is weinig onderling begrip
  • De communicatie tussen jouw team en andere teams verloopt niet altijd goed

Als jij, leidinggevende of ondernemer met personeel, op minimaal 3 van deze punten ‘ja’ kunt zeggen dan is mijn training Succesvol Samenwerken perfect voor jou en je team.

Na het programma hebben jullie in ieder geval dit bereikt:

⇒ Jullie spreken een universele taal waardoor de communicatie een stuk soepeler verloopt

⇒ Iemand zijn kracht en talent wordt veel beter herkent

⇒ Je kunt bepalen of de werkdruk echt te hoog is of dat jij het anders aan moet pakken als leidinggevende

⇒ De sfeer binnen je team is een heel stuk positiver

⇒ De mensen binnen je team begrijpen elkaar nu veel beter

⇒ Je krijg als leidinggevende veel meer inzicht in je team, waardoor je nog gerichter leiding kunt geven